சூரியோதயம்

சனி மற்றும் ஞாயிறு

பிரித்தானிய நேரம் காலை 6.00AM – 8.00AM

ஐரோப்பிய நேரம் காலை 7.00AM – 9.00AM

இலங்கை/இந்திய நேரம் காவை 10.30AM – 12.30PM

13909135_1088413701244674_7026762608063430258_o